-2°C

Vrana nástenná

Andrea Čepiššáková

Zadymovaná vrana. „Prečo sa Košičanom od nepamäti hovorí Vraňare? Vrany sú mimoriadne inteligentné a vynaliezavé živočíchy. Napríklad na získanie potravy dokážu používať rôzne nástroje. Vedecké výskumy ukázali, že vrany sú schopné využívať skúsenosti nazbierané v minulosti na plánovanie budúcnosti. Bez pochyby by sme našli medzi Košičanmi a vranami mnohé iné lichotivé podobnosti. Tieto skutočnosti krásne ilustrujú príslovie – vrana k vrane sadá. Vysvetľuje tak, prečo nad naším mestom neúnavne krúžia kŕdle vrán.“

Andrea Čepiššáková

Košická výtvarníčka a keramikárka, ktorá sa dlhodobo podieľa na prepájaní súčasného umenia a sakrálneho prostredia. Okrem iného sa venuje arteterapii a rozvoju tvorivého myslenia na školách.

Havlíčková 40, 040 01 Košice
0905 347 789