2.2°C

Činohra: Martin Čičvák: NAVEKYAMEN (Stand-uP StanaP.)

76, Hlavná 41, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovensko
Date
12.12 - 12.12.2022
Time
19:00
75 Minutes

Čo ak kňaz, ktorý ide dať posledné pomazanie, zablúdi do divadla? Navyše do košického divadla. Napokon, je to kňaz z košickej „okolice“. Odpusteniu však predchádza spoveď. Nakoľko je úprimná? A kto spovedá koho? Prvý stand-up košickej činohry s vynikajúcim Stanom Pitoňákom, na text Martina Čičváka.