2°C

Dary a darcovia

Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovensko
Date
28.04 - 31.03.2023
Time
-

Výstava realizovaná pri príležitosti 150. výročia založenia Východoslovenského múzea v Košiciach. Prezentuje vznik a okolnosti založenia Hornouhorského muzeálneho spolku v roku 1872, jednotlivé osobnosti, ktoré stáli pri zakladaní múzea a mapuje jej významné medzníky do súčasnosti. Na výstave budú predstavené najreprezentatívnejšie zbierkové predmety z takmer všetkých zbierkových fondov nachádzajúcich sa v múzeu. Okrem zbierkových predmetov výstava predstaví aj osobnosti darcov, ktorí svojimi donáciami zveľadili zbierkové fondy múzea. Jedným z cieľov výstavy je poukázať na ušľachtilý čin darovania a jeho dôležitosť, ktorý sprevádza múzeum od jeho počiatkov.