2°C

DVOŘÁK - BRAHMS

Moyzesova 66, 040 01 Staré Mesto, Slovensko
Date
24.11 - 24.11.2022
Time
19:00

Jediný klavírny koncert Antonína Dvořáka zachováva tradičné rozvrhnutie do troch častí, no celková koncepcia diela sa značne odlišuje od dovtedy bežnej predstavy romantického klavírneho koncertu. Dvořák v štylizácii sólového partu zámerne popiera dobovo ustálený kánon vyjadrovacích prostriedkov s dôrazom na oslňujúcu technickú náročnosť efektných, virtuóznych úsekov. Aj vzájomný vzťah sólového nástroja a orchestra sa vymyká zavedeným konvenciám, keďže tradičný koncertantný princíp striedania úsekov s dominantnou úlohou orchestra a bravúrnych pasáží sólistov nahrádza Dvořák hudobným prúdom takmer symfonického charakteru. Klavírny part sa rovnocenne s orchestrom podieľa na rozvíjaní tematického materiálu. Dvořákovo dielo týmto poňatím pripomína klavírne koncerty Johannesa Brahmsa, pričom Brahmsov prvý Klavírny koncert d mol sa niekedy uvádza ako možná Dvořákova inšpirácia.

Vo svojej Symfónii č. 1 c mol prevzal Johannes Brahms jasnosť a koncentrovanosť Beethovenových diel, pevnú logiku konštrukcie a dokonalosť v spracovaní každého detailu, monumentálny podklad i hlbokú emocionalitu a zároveň v nej naplno využil prvky hudobného romantizmu. Symfónia prekvapuje dramatickým napätím a vášnivosťou a je považovaná za jedno z najreprezentatívnejších diel moderného symfonizmu.

Miesto: Dom umenia