2°C

Germáni z Rankoviec – Príbehy minulosti

Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovensko
Date
30.09 - 30.11.2022
Time
-

Život a smrť Germánov z Rankoviec

V lesnatom teréne obce Rankovce sa nachádza unikátne pohrebisko tzv. przeworskej kultúry z obdobia druhej polovice 2. storočia a prvej polovice 3. storočia. Vo viac ako 50 hroboch boli nájdené predmety dennej potreby, prvky výzbroje, meče, či štíty bojovníkov pochádzajúcich nielen z nášho územia, ale aj z Rímskej ríše. Vďaka týmto nálezom vedia archeológovia poodhaliť život našich predkov, ktorí sa živili predovšetkým poľnohospodárstvom a chovom domácich zvierat, pomerne vyspelou remeselnou výrobou a osobitne vysoké postavenie v tejto spoločnosti mali bojovníci.  

Moderné technológie zobrazenia v podobe virtuálnej aj rozšírenej reality

Spoznajte históriu prostredníctvom moderných technológií: virtuálna realita s tzv. 3D okuliarmi a nazrite do prostredia pohrebnej slávnosti Germánov. Nástrojmi rozšírenej reality spoznajte jednotlivé reálne nálezy z pohrebiska v Rankovciach a ich využitie v dennom živote. Vyskúšajte si prácu archeológa vďaka špeciálnej aplikácii, ktorá vás prevedie jednotlivými krokmi odhaľovania a dokumentácie nálezov.

Výstava je súčasťou projektu Virtualizácia archeologických pamiatok Dunajského regiónu realizovaného vďaka finančnej podpore programu Interreg Dunajský národný program, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ (ERDF, ENI). 

Tím Technickej univerzity v Košiciach, Východoslovenského múzea v Košiciach aKošického samosprávneho kraja v spolupráci s 11 aktívnymi a 11 podpornými partnermi krajín Dunajského regiónu pracuje na vytváraní a testovaní nových spôsobov prezentácie archeologického dedičstva za pomoci moderných technológií digitálnej virtualizácie, ktorá pomôže prezentovať historické skutočnosti širokému publiku atraktívnou cestou, čím sa podporí vytváraný koncept udržateľného cestovného ruchu.

Miesto: Východoslovenské múzeum, Historická budova