2°C

Karol Szymanowski: KRÁĽ ROGER

58, Hlavná 32, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovensko
Date
24.11 - 24.11.2022
Time
19:00

"... dlhé hodiny sme strávili rozprávaním o tom, ako bude vyzerať náš Roger a koľko "neriešiteľných hádaniek" položíme nielen pred nášho diváka a poslucháča, ale i režiséra a dramaturga."

Jaroslaw Iwaszkiewicz (1894 - 1980), libretista opery v roku 1965

 Opera Kráľ Roger je vrcholným dielom Karola Szymanowského, ktorého vznik je datovaný medzi rokmi 1918 a 1924. Libreto napísal skladateľ v spolupráci so svojím vzdialeným bratrancom Jaroslawom Iwaszkiewiczom, ktorý sa stal neskôr známym poľským spisovateľom. Szymanowski po viacerých návštevách Talianska a Sicílie bol fascinovaný ich kultúrou a históriou, ako aj neznámymi svetmi, ktoré sa mu otvorili práve v mediteránskom prostredí. Duchovnou inšpiráciou KráľaRogera sa stali tiež Euripidove Bakchantky, Platónov Phaedron Symposion, ako i diela Friedricha Nietzscheho.

Príbeh opery je príbehom vládcu Rogera ako reprezentanta spoločenského systému, sveta racionality, poriadku a viery, ktorý naruší tajomný Pastier. Príchodom novodobého proroka, ktorý káže hedonizmus a neviazanosť a ktorého nasledujú davy, sa otrasie nielen existujúci spoločenský poriadok, ale začne aj osobná Rogerova premena. Szymanowski sám označoval svoje dielo ako "mystérium" - jeho témami sú sebapoznanie človeka, jeho sexualita a zmenené stavy vedomia, ale i náboženstvo a nové formy spirituality. 

Karol Szymanowski vytvoril v opere osobitý hudobný jazyk, ktorý vychádza z rozličných kompozičných a hudobných štýlov. V charakteristike protikladných svetov kráľa Rogera a Pastiera i v extatických vrcholoch diela môžeme nájsť vplyvy modernej hudby začiatku 20. storočia, exotické orientálne motívy, ale započujeme aj goralské nápevy z okolia Tatier.

Táto originálna syntéza hudobných a duchovno-filozofických vplyvov v Kráľovi Rogerovi je jednou z príčin, prečo sa toto dielo v posledných rokoch priblížilo modernému divákovi a zažíva svoju renesanciu na najväčších operných scénach sveta.

Termíny predstavenia

  1. streda 23. november 2022 - 19:00

  2. piatok 25. november 2022 - 19:00

Miesto: Štátne divadlo Košice