1°C

Košice 2.0 x Ars Electronica x Art & Tech Days x VSG: Refik Anadol - Winds of Košice

Hlavná 27, 040 01 Košice, Slovensko
Date
24.11 - 24.11.2022
Time
18:00

Dátová maľba je site-specific dielo, ktoré na digitálnom plátne premieňa neviditeľné vzorce vetra v Košiciach a okolí na sériu poetických dátových malieb. Použitím jednoročného súboru údajov zozbieraných z Košíc, Refik Anadol používa vlastný softvér na čítanie, analýzu a vizualizáciu rýchlosti, smeru a nárazov vetra spolu s časom a teplotou v 20-sekundových intervaloch počas celého roka.

Refik Anadol (1985, Istanbul, Turecko) je mediálny umelec, režisér a priekopník v estetike dát a umelej inteligencie. Jeho práca hľadá kreativitu v bode kontaktu ľudí a strojov. Anadol berie dáta, ktoré okolo nás prúdia, ako primárny materiál a neurónovú sieť počítačov ako spolupracovníka, ponúka nám radikálne vizualizácie našich digitalizovaných spomienok a rozširuje možnosti naratívov, architektúry a tela v pohybe. Dátové sochy umelej inteligencie, živé audio/vizuálne inscenácie a pohlcujúce inštalácie od Anadola majú mnoho podôb, pričom nás povzbudzujú, aby sme prehodnotili naše zapojenie sa do fyzického sveta, jeho časových a priestorových rozmerov a tvorivého potenciálu strojov.

Miesto: Zánik planéty, Hlavná 27, Košice