2°C

MORE MOŽNOSTÍ

Hlavná 110/27, 040 01 Staré Mesto, Slovensko
Date
14.09 - 26.03.2023
Time
-

More možností

Výstavno-edukačný projekt More možností otvára environmentálne otázky prostredníctvom diel

zo zbierky VSG doplnených aj o úzky výber zbierkových predmetov z Východoslovenského

múzea. Výstava sa nesnaží mapovať umelcov, ale zameriava sa skôr na predstavenie

tematických okruhov, ktoré sú späté s námetom človeka, jeho činnosťou, zásahmi a dopadmi vo

vzťahu k životnému prostrediu. Cieľom je rozširovať povedomie o jeho ochrane a analyzovanie

problematiky individuálnej environmentálnej zodpovednosti. Klimatická zmena nie je spojená len

s prírodnými javmi, ale najmä s uvedomelou činnosťou človeka, ktorú je potrebné regulovať a

najlepšie je začať od samého seba. Súčasťou projektu More možností je aj množstvo

sprievodných programov pre širokú verejnosť a edukačných materiálov určených pedagógom,

rodičom a ich deťom.

Voda ako námet

Štyri hlavné kapitoly inštalácie sú prepojené námetom vody, ktorý sa odzrkadľuje aj v

architektúre výstavy. Symbol nekonečna v úvode výstavy komunikuje regeneračnú

životaschopnosť prírody. Pripomína doposiaľ nezastaviteľný, hydrologický cyklus, poháňaný

slnečným žiarením a gravitačnými silami Zeme. Ďalšie časti: „Nech slúži ľudstvu“ a „Sám proti

sebe“ parafrázujú diela od umelcov Róberta Dúbravca a Rudolfa Sikoru a úzko spolu súvisia.

Prvá z nich prezentuje dynamický vývoj ľudstva, nezadržateľný pokrok a zvyšujúcu sa životnú

úroveň. Druhá upozorňuje na dôsledky tohto správania. Napríklad v podobe zmien prirodzeného

prostredia jaskynných biotopov spôsobených turizmom, stúpanie hladiny oceánov, miznutie

podzemných vôd, hromadenie zbytočného odpadu, dopady vojenských konfliktov a mnohé iné.

Posledná časť výstavy nabáda návštevníka k zamysleniu sa nad stavom zemskej klímy a k

zmenám životného štýlu. Celá výstava cez interaktívne prvky nabáda návštevníka k interaktivite

a zásahu do priestoru.

Jednou vetou

Výstava približuje význam environmentálnej výchovy v každom veku, je symbolickým

ukazovateľom kolektívnej moci ľudstva nad prírodným svetom a navádza k pochopeniu a

aktivizácii jednotlivcov zapojiť sa do dialógu a nachádzať riešenia. 

Vystavujúci autori a autorky

Maria Bartuszová, Kvetoslava Fulierová, Zlatica Reištetterová, Ákos Aranyossy, Blažej Baláž,

Juraj Bartusz, Peter Bartoš, Marko Blažo, Július Bukovinksý, Jozef Czauczik, Orest Dubay,

Róbert Dúbravec, Daniel Fischer, Ľudovít Fulla, Elemír Halász-Hradil, Stanislav Harangozó,

Anton Jasusch, Ignác Klimkovič, Juraj Meliš, Rudolf Sikora, František Veselý, Ján Zelinka

Miesto: Východoslovenská galéria, hlavná budova