-0.7°C

PRO EDUCO 2022 / Kulturpark

Gorkého 2, 040 01 Staré Mesto, Slovensko
Date
30.11 - 01.12.2022
Time
08:30

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostávajú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie absolventov stredných či vysokých škôl.

Miesto: KASÁRNE/KULTURPARK