2.4°C

Výstava: Železiarne - srdce priemyslu

Hlavná 88, 040 01 Staré Mesto, Slovensko
Date
14.10 - 13.02.2023
Time
16:30

Slovenské technické múzeum v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a Českým spolkom organizuje v Košiciach výstavu Železiarne - srdce priemyslu českého industriálneho fotografa Viktora Máchu. Výstava bude k nahliadnutiu od 14. 10. 2022 do 13. 2. 2023 na Hlavnej ulici 88. 

Výstava predstavuje výber fotografií dokumentujúcich výrobu železa a ocele od Uralu k Skalnatým vrchom v USA. Vďaka veľkoformátovým fotografiám aj typologickým sadám fotografií budete môcť nahliadnuť do srdca tovární, kam bežný človek nevstúpi. Vydáte sa tak na pomyselnú cestu okolo sveta za tajmi duniacich priemyselných kolosov. Monumentalita fabrík, ktoré autor označuje za esteticky podobné sakrálnej architektúre prináša pohľad do verejnosti nedostupnej atmosféry za múrmi areálov tovární. V železiarňach vznikli mnohé funkčné súčasti každodennosti kultúrnej krajiny - miest, obcí, poľnohospodárstva i infraštruktúry. Nenahraditeľnosť hutníctva pre svetovú ekonomiku pretrváva od prvej priemyselnej revolúcie. Toto odvetvie je zároveň aj jedným z energeticky a environmentálne najnáročnejších “orieškov” pre výskum a vývoj v najbližšom období.

Viktora Máchu (1984) vedie na jeho cestách svetom rodinnou tradíciou zakorenený inštinkt a cit pre ťažký priemysel. Zároveň je to potreba zdokumentovať industriálnu krajinu, ktorá v Európe ustupuje novým formám využitia.


Miesto: Slovenské technické múzeum