2°C

Na konci Veľkej modrej cesty

Alžbetina 20, 040 01 Staré Mesto, Slovensko
Date
17.09 - 04.12.2022
Time
-

Výstava Na konci Veľkej modrej cesty prezentuje retrospektívny výber z tvorby charizmatického košického výtvarného umelca Alexandra Eckerdta. Autor sa zaraďuje medzi najoriginálnejšie a najvýznamnejšie osobnosti košického výtvarného umenia a kultúrneho prostredia dvadsiateho storočia. Umelec patril k osobitým slovenským maliarom a významným osobnostiam slovenskej grafiky a kresby druhej polovice uplynulého storočia. Umelcova tvorba predstavuje jeden z podstatných modelov definovania moderného obrazu po neľahkom období ideologického dogmatizmu päťdesiatych rokov.