Visit Košice logo
°C
0

Informácie

O organizácii Visit Košice

Sme oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá prináša Košičanom i návštevníkom možnosť spoznať čaro metropoly východného Slovenska

Visit Košice je oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá prináša domácim i zahraničným návštevníkom možnosti ako najlepšie spoznať mesto Košice a jeho okolie. Tieto možnosti predstavuje prostredníctvom moderného informačného centra, webových stránok, marketingových aktivít a účasťou na rôznych prezentačných podujatiach a konferenciách. Spolupracujeme so subjektmi cestovného ruchu a vytvárame podmienky na rozvoj destinácie – predovšetkým prostredníctvom propagácie ponuky destinácie, organizovaním a spoluorganizovaním vzdelavacích aktivít, podnecovaní spoluprác, nepretržitou prácou s dátami a tvorbou strategických dokumentov.

Ak v Košiciach plánujete podujatie, infocestu, alebo sa zaujímate o inú formu spolupráce, neváhajte nás kontaktovať na b2b@visitkosice.org alebo prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov.

Back office

Michaela Podoláková

Výkonná riaditeľka
michaela.podolakova@visitkosice.org

Roman Hajzer

Procesný a IT manažér
roman.hajzer@visitkosice.org

Ivana Kavulič

Manažérka vonkajších vzťahov
ivana.kavulic@visitkosice.org

Michaela Vančíková

Marketingová manažérka
michaela.vancikova@visitkosice.org

Iveta Hajzerová

Finančná manažérka
iveta.hajzerova@visitkosice.org

Lenka Varcholová

Manažérka Visit Košice Infopointu
lenka.varcholova@visitkosice.org