Výstava konaná pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku prezentuje v širšom kontexte históriu poľskej šable ako jedného z dôležitých historických elementov poľskej národnej tradície a identity. História poľskej šable tvorí totiž neodmysliteľnú súčasť dejín poľského vojenstva od 17. po 20. storočie. Súčasťou inštalácie bude aj niekoľko exemplárov šablí poľskej proveniencie zo zbierok militárií Východoslovenského múzea v Košiciach. Týmto prepojením priam symbolicky akcentujeme potrebu vzájomného spájania a dopĺňania našich kultúr nielen v rámci strednej Európy, ale aj v širšom európskom kontexte.

Nezávislosť vybojovaná šabľou

Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovensko
Dátum 19.06 - 31.08.2022
Čas

LÍSTKY

Vstupné 2 €
0
Zľavnené 1 €
0

Výstava konaná pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku prezentuje v širšom kontexte históriu poľskej šable ako jedného z dôležitých historických elementov poľskej národnej tradície a identity. História poľskej šable tvorí totiž neodmysliteľnú súčasť dejín poľského vojenstva od 17. po 20. storočie. Súčasťou inštalácie bude aj niekoľko exemplárov šablí poľskej proveniencie zo zbierok militárií Východoslovenského múzea v Košiciach. Týmto prepojením priam symbolicky akcentujeme potrebu vzájomného spájania a dopĺňania našich kultúr nielen v rámci strednej Európy, ale aj v širšom európskom kontexte.