Slovenský mládežnícky orchester

Maroš POTOKÁR, dirigent

Alžbeta STRUŇÁKOVÁ, hoboj

Matej VESELKA, klarinet

Danylo HONACHAROV, fagot

Šimon PAJTINKA, lesný roh

 

Program:

Vladimír Šarišský: Spring Jar - premiéra

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia concertante Es dur KV 297b

Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 7 A dur op. 92

 Koncert v spolupráci s Hudobným centrom.

www.sfk.sk

Slovenský mládežnícky orchester

Moyzesova 66, 040 01 Staré Mesto, Slovensko
Dátum 08.07 Piatok
Čas 19:00

Slovenský mládežnícky orchester

Maroš POTOKÁR, dirigent

Alžbeta STRUŇÁKOVÁ, hoboj

Matej VESELKA, klarinet

Danylo HONACHAROV, fagot

Šimon PAJTINKA, lesný roh

 

Program:

Vladimír Šarišský: Spring Jar - premiéra

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia concertante Es dur KV 297b

Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 7 A dur op. 92

 Koncert v spolupráci s Hudobným centrom.

www.sfk.sk