Názov Living according to the sky nesie alegorický význam a vo voľnom preklade znamená žiť podľa neba. V prvom rade nás odkazuje k náboženskému významu – životu v súlade s Bohom, kedy nás nebo všetkých fyzicky spája do jedného celku. Zároveň však tvoríme spoločnosť, ktorú spája minulosť ovplyvňujúca našu budúcnosť.

Aj napriek tomu, že každá z umelkýň vo svojej tvorbe uvažuje koncepčne trochu inak, na výstave ich spojila téma vysporiadania sa s hrôzami vojny, ktorej museli nepriamo počas svojho pobytu v Košiciach čeliť, vo vzťahu k človeku a jeho prežívaniu, potreby prevziať zodpovednosť za naše činy a naučiť sa čeliť minulosti.

Projekt Poliny Shcherbyny je naplnený úvahami o človeku a vojne – o človeku, ktorý je súčasťou prírody a vojne, ktorá ničí všetko naokolo - uvažuje o zločine proti ľudskému životu, ako by to bol zločin proti samotnej prírode.

Krystyna Melnyk sa zameriava na tému moci, násilia a obetovania. Spoločným menovateľom jej diel je zdieľanie kolektívnej histórie, v ktorej všetci nesieme zodpovednosť za to, aby náš postoj prispel k tomu, aby sa tragédia vojny už viackrát neopakovala.

Výstava: Living according to the sky

422, Mäsiarska 7, 040 01 Košice, Slovensko
Dátum 09.09 - 15.10.2022
Čas

LÍSTKY

Info u prevádzkovateľa

Názov Living according to the sky nesie alegorický význam a vo voľnom preklade znamená žiť podľa neba. V prvom rade nás odkazuje k náboženskému významu – životu v súlade s Bohom, kedy nás nebo všetkých fyzicky spája do jedného celku. Zároveň však tvoríme spoločnosť, ktorú spája minulosť ovplyvňujúca našu budúcnosť.

Aj napriek tomu, že každá z umelkýň vo svojej tvorbe uvažuje koncepčne trochu inak, na výstave ich spojila téma vysporiadania sa s hrôzami vojny, ktorej museli nepriamo počas svojho pobytu v Košiciach čeliť, vo vzťahu k človeku a jeho prežívaniu, potreby prevziať zodpovednosť za naše činy a naučiť sa čeliť minulosti.

Projekt Poliny Shcherbyny je naplnený úvahami o človeku a vojne – o človeku, ktorý je súčasťou prírody a vojne, ktorá ničí všetko naokolo - uvažuje o zločine proti ľudskému životu, ako by to bol zločin proti samotnej prírode.

Krystyna Melnyk sa zameriava na tému moci, násilia a obetovania. Spoločným menovateľom jej diel je zdieľanie kolektívnej histórie, v ktorej všetci nesieme zodpovednosť za to, aby náš postoj prispel k tomu, aby sa tragédia vojny už viackrát neopakovala.