-3°C

Gagarín šálka

Andrea Čepiššáková

Porcelánová šálka KVP je úsmevnou mystifikáciou pojmu Košický Vládny Program a jeho zmenou na Košický vesmírny program vzhľadom na bohatú históriu Košíc a dobývania vesmíru. „Dopraj si dúšok kávy a s Jurijom Gagarinom, ktorý v roku 1966 navštívil Košice, a vydaj sa na prvú cestu do vesmíru.”

Andrea Čepiššáková

Košická výtvarníčka a keramikárka, ktorá sa dlhodobo podieľa na prepájaní súčasného umenia a sakrálneho prostredia. Okrem iného sa venuje arteterapii a rozvoju tvorivého myslenia na školách.

Havlíčková 40, 040 01 Košice
0905 347 789