-3°C

Taška - Koshitse a iné pestvá

Erik Sikora

Prepája historické budovy so sídliskami a názov mesta posúva do anglického gangster slovníka. Svojimi suvenírmi oslovuje najmä mladšie publikum, zahraničných návštevníkov a lokálpatriotov.

Erik Sikora

Vizuálny umelec vyjadrujúci sa videom, youtubom, hudbou, slovom či performatívnymi prednáškami.

Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, na Fakulte umení v Košiciach a je učiteľom na filmovej škole v Košiciach. V roku 2019 získal najprestížnejšiu cenu pre mladého výtvarníka, Cenu Oskára Čepana.