°C

Odznak Vrana

Annamária Digoňová

„Košice, 14:00. Bežný deň. Šaty, rozpustené vlasy, čaja. Kráčam ulicou. Opäť silno fúka. Vyťahujem vlasy z úst. Prejdem popod strom obsadený vranami. Možno budem mať dnes šťastie.“

Annamária Digoňová

Produktová a grafická dizajnérka. Venuje sa tvorbe vizuálov, ilustrácií, aj práci s rôznymi materiálmi, ktorým dáva osobité formy najradšej s dávkou nápaditosti a humoru. Momentálne spolupracuje ako grafička so Štátnou filharmóniou Košice a umelecky aj neumelecky sa pohybuje rôznorodo v zákutiach východného Slovenska.