-2°C

Prior nástenné hodiny

Ľubomír Slovinský

Dizajn nástenných hodín je odkazom na jednu z dnes už ikonických stavieb Košíc. Obchodný dom z konca 60. rokov, kedysi nesúci názov PRIOR, dopĺňa minimalistická betónová fasáda sochárky Jany Bartošovej Vilhanovej. Tá je tvorená rytmickým striedaním trojice typov dlaždíc, ktorými sú hodiny inšpirované. Brutalistická stavba architektky Růženy Žertovej je dôkazom nenahraditeľnosti a kvality modernej architektúry druhej polovice 20. storočia.

Ľubomír Slovinský

Virtuálne umenie a práca s mate­riálom ako digitálny detox: Ľubomír Slovinský sa vo svojej tvorbe strieda­vo venuje dizajnu, objektu a umeniu digitálnych médií. Záujem o tieto postupy pramení z jeho štúdia v ateliéri Art dizajnu na VŠVU v Bratislave a ateliéri Digitálnych médií na Akadémii umení v Ban­skej Bystrici. Vo svojej tvorbe často reflektuje priestor, či už prírodný alebo urbánny, čo tiež potvrdzuje jeho návrh nástenných hodín in­špirovaný košickou ikonou modernej architektúry. Ľubomír sa popri umení tiež realizuje v neďalekej Gelnici v projektoch ako Zapadnutý KÚT, Volovské či na festivale Gelnické Iluminácie.