-3°C

Mapa nástenná

Samuel Velebný

Road to Košice je dekoratívna grafika, historická veduta či mapa mesta z fiktívnej minulosti. Zobrazuje mesto na základe extravagantných popisov mesta Košice z pera Evliyu Çelebiho, tureckého cestovateľa zo 17. storočia. Spôsob, ktorým autor rozsiahlych cestopisov o Európe vykreslil Košice, sa dá označiť za prehnaný či lživý vo svojej pompe. U historikov vzbudzuje otázky, či tak písal preto, aby motivoval sultána k dobyvač­ ným výpadom do miest, ktoré v predvoji navštívil, alebo či sú prejavom rozdielneho chápania sveta človekom zo vzdialenej kultúry. Podľa Çelebiho tak v Košiciach možno stretnúť mechanického bronzového slona či 4000 palácov maľovaných podobne ako čínske domy.

Samuel Velebný

Samuel Velebný je architekt a výtvarný umelec, ktorý sa zaoberá vývojom mestských štruktúr – hmotných, spolo­čenských i duchovných. Exkurzie do pamäte mesta ponúka prostredníctvom ilustrácií, sochárskych objektov, videí aj textov. Cieľom jeho práce je motivovať k zvyšovaniu citlivosti, s ktorou vnímame kulisy našej každodennosti. Pre Visit Košice vytvoril ilustráciu podľa motívov dávneho tureckého spisovateľa Evliyu Çelebiho.